Integritetspolicy

Den här integritetspolicyn avser Göranssons Färg AB webbplatser, vilka kan nås via olika domäner som ägs av och administreras av Göranssons Färg AB.

Göranssons Färg AB värnar om integritetsskyddet när vi bygger och driver våra webbplatser och webbtjänster, och vi strävar efter att efterleva och tillämpliga alla landets dataskydd- och sekretesslagar.

Denna integritetspolicy beskriver vilken information som vi får samla in och hur vi får använda den.

Datainsamling

Göranssons Färg AB enbart in information som kan härledas personligt till dig (tex. ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadresser) via våra Webbplatser, såvida du gett oss ditt uttryckliga medgivande till detta. Om du inte vill att vi samlar in din personliga information, ber vi dig att inte skicka den till oss.

För att kunna svara på dina frågor eller dina förfrågningar så kanske vi behöver be dig om en del personlig information såsom namn, företagsnamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi får använda oss av denna information för att svara på dina förfrågningar, eller kontakta dig via telefon, e-post eller brev för att kunna svara på din förfrågan.

Göranssons Färg AB får samla in information som din webbläsare gör tillgänglig när du besöker någon av våra webbplatser som IP-adress, typ av webbläsare, webbspråk, datum och tidpunkt för din förfrågan samt en eller flera cookies som kan användas för att unikt identifiera din webbläsare. Vi använder oss av denna information för att bättre kunna förstå surfbeteendet hos våra webbplatsanvändare samt för att kunna förbättra våra erbjudande. Vi rekommenderar även att du läser informationen på våra webbplatser om hur vi använder oss av cookies.

Vi får lagra och bearbeta personlig information som vi samlar in via vår webbplats i ett land där Göranssons Färg AB eller våra webbhotell driver verksamhet. Genom att använda dig av våra tjänster samtycker du till att din information överförs till dessa anläggningar, inklusive de som är placerade utomlands.

Informationssäkerhet

Göranssons Färg AB samlar in information från våra användare på flera olika punkter på vår webbplats.( tex. Vid inloggning, webbshop, kundklubb)
Göranssons Färg vidtar kontinuerligt lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda våra webbplatser mot obehörig åtkomst och obehörig ändring, avslöjande eller förstörelse av data.

Vi begränsar åtkomsten till din personliga identifierbara information till Göranssons Färg AB anställda eller konsulter som behöver kännedom om denna för att kunna svara på din förfrågan eller för att tillhandahålla våra tjänster.
Göranssons Färg AB är ensam ägare till information som samlas in via webbplatserna. (Med undantag Coloramas Kundklubb) Vi kommer inte att sälja, dela eller hyra ut denna information till andra på ett sätt som skiljer sig från vad som beskrivs i detta meddelande.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att få veta vilka personliga uppgifter vi har sparat om dig. Du har rätt att begära att ofullständig, felaktig, onödig eller inaktuell personlig information raderas eller uppdateras. Du har rätt att avbryta prenumeration på direktreklam samt att begära att vi upphör att bearbeta din personliga information i direkt-marknadsföringssyften eller på andra tvingade rättsliga grunder. Om du väljer att säga upp din prenumeration på marknadsföringsmaterial och annan kommunikation från Göranssons Färg AB kan eventuellt viktiga meddelanden fortfarande komma att skickas till dig.
I en del fall, i synnerhet om du vill att vi raderar eller upphör med att bearbeta din personliga information, kan detta även medföra att vi inte kan fortsätta att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Ändringar i policyn

Göranssons Färg AB kan komma att göra ändringar av denna policy. Vi rekommenderar att du som användare läser denna integritetspolicy med jämna mellanrum för att hålla sig uppdaterade om nya sekretessregler eller ändringar av vår policy.

Vem är registeransvarig för din personliga information?
Göranssons Färg AB, Utanmyra 50, SE-790 15 Sundborn